Psychologia studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

Psychologia studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

Niestacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia dla kandydatów posiadających ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub licencjata z innych kierunków studiów. W trakcie studiów można ubiegać się o indywidualną organizację studiów, podczas których realizowany jest program studiów jednolitych magisterskich z uwzględnieniem osiągniętego już dorobku. Dzięki uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów można zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne już w 6 lub 7 semestrów!

 

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym.

Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

Tryb: niestacjonarne (co najmniej 6 semestrów)

Tryb: online (co najmniej 7 semestrów)Tytuł po zakończeniu nauki: magister

Atuty kierunku

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI

Proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.