Pedagogika I stopnia

Pedagogika I stopnia

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która sprzyja rozwojowej osobistemu studenta oraz przygotowuje go do praktycznego wykonywania zawodu pedagoga.

Zajęcia obligatoryjne rozwijają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, są realizowane w całym toku kształcenia. Przedmioty fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach wybranej ścieżki kształcenia, które gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Studenci kończący studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika posiadają podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, są gotowi do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafią kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz pełnienia funkcji  w konkretnych instytucjach oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia. Absolwenci są gotowi do prowadzenia analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

Atuty kierunku

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.


STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. 

 

Jak wygląda organizacja zajęć na studiach online w WSBiNoZ?

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się tradycyjnie, podczas zjazdów na Uczelni. W jednym semestrze student bierze udział w 4 zjazdach - jeden zjazd to piątek, sobota, niedziela.