Kryminologia I stopnia

Kryminologia I stopnia

Kierunek kryminologia jest dyscypliną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, psychologii oraz socjologii.


Studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych.

Uczą się, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.


Techniki śledcze, profil przestępcy, badanie poszlak, rekonstrukcja zdarzeń to tylko wybrane zagadnienia poruszane podczas studiów.

Przykładowe przedmioty obejmować będą:

 • Socjologia zachowań dewiacyjnych
 • Psychopatologia
 • Podstawy medycyny sądowej
 • Symptomatologia kryminalna
 • Wiktymologia
 • Warsztaty kryminologiczno-kryminalistyczne
 • Kryminologia eksperymentalna
 • Przestępczość terrorystyczna
 • Profilowanie psychologiczno-kryminalistyczne
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Przestępczość seksualna
 • Ekspertyzy sądowe

 


W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej.

Absolwenci kierunku kryminologia zdobędą praktyczne umiejętności do pracy w: 

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

Atuty kierunku

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE
 
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.


STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. 

 

Jak wygląda organizacja zajęć na studiach online w WSBiNoZ?

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się tradycyjnie, podczas zjazdów na Uczelni. W jednym semestrze student bierze udział w 3 zjazdach - jeden zjazd to piątek, sobota, niedziela.