Dietetyka I stopnia

Dietetyka I stopnia

Program kształcenia na studiach I stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci uzyskają stopień licencjata oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie diagnozowania jak i wspomagania leczenia schorzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego żywienia.

Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do projektowania działań profilaktycznych, skutecznego zastosowania dietoterapii w chorobach żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Podczas studiów I stopnia, studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów odżywiania, żywienia w wybranych dziedzinach sportu jak i stosowania dietoterapii w różnych jednostkach chorobowych.

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

Atuty kierunku

PRAKTYKA

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, badań antropometrycznych, technologii żywności, laboratorium chemicznym. Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (dietetyków, biologów, chemików, farmaceutów, psychologów).


NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, podczas których studenci korzystają z profesjonalnych programów komputerowych dla dietetyków takich jak np. Kcalmar czy Dietico, które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach dietetyki, takich jak dietetyka medyczna, sportowa czy psychodietetyka.


PEWNA PRACA

Program studiów oraz proponowane ścieżki kształcenia są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy.