Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowanie absolwentów do pracy w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom, a także procesom reagowania na nie.

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, w kontekście regulowania obszarów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że treści programowe łączą przygotowanie z zakresu nauk prawnych, ekonomii czy zarządzania, z uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Do potencjalnych miejsc pracy absolwentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można zaliczyć:

  • służby specjalne,
  • służby policyjne,
  • inspekcje i straże,
  • komórki administracji publicznej realizujące zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa państwa, wewnętrzne służby ochronne,
  • wymiar sprawiedliwości, jako konsultanci i eksperci w zakresie kształtowania bezpiecznej przestrzeni, np. na rzecz administracji miejskiej, osiedlowej, samorządowej,
  • specjalistyczne wydawnictwa medialne i wszystkie typy mediów masowych, zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym oraz organizacje społeczne i fundacje zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowuje do pracy na różnych stanowiskach służbowych, związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego w administracji publicznej, a zwłaszcza w służbach mundurowych oraz do prowadzenia działalności w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdobyte w toku studiów umiejętności pozwalają na opracowywanie różnych dokumentów na stanowiskach przewidzianych do analizowania, przetwarzania, prognozowania i planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji zespolonej i specjalnej.

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

Atuty kierunku

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE
 
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.


STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. 

 

Jak wygląda organizacja zajęć na studiach online w WSBiNoZ?

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się tradycyjnie, podczas zjazdów na Uczelni. W jednym semestrze student bierze udział w 3 zjazdach - jeden zjazd to piątek, sobota, niedziela.