program Erasmus+

program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach mobilności edukacyjnej w sektorze "Szkolnictwo wyższe" studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/ praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/ praktykę. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu.

Karta Programu Erasmus+ (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027 została przyznana Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi decyzją Komisji Europejskiej w 2020 r. 

Kontakt Erasmus+

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, ul. Piotrkowska 278
90-361, Łódź, Pokój: 107

Dostępność:

środa – czwartek – godz. 12:00-14:00