pracownia VR w WSBiNoZ

Specjalistyczna Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości (VR) to przestrzeń, z której korzystać będą studenci prawa i kryminologii WSBiNoZ. Symulatory wirtualnej rzeczywistości pozwalają stworzyć przestrzeń dydaktyczną, która realnie byłaby zbyt kosztowna, niebezpieczna, czy wręcz niemożliwa do zaaranżowania.

Studenci będą mogli badać ślady pozostawione w miejscu zbrodni, bądź uczestniczyć w symulacji rozprawy sądowej, wcielając się w rolę sędziego, prokuratora, czy adwokata. Z technologii VR korzystają obecnie największe światowe uniwersytety, takie, jak Harvard, czy Stanford. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest pierwszą w regionie łódzkim oraz jedną z niewielu w kraju uczelni, która będzie wykorzystywać technologię VR w procesie kształcenia.

technologia VR

Technologia VR (Virtual Reality, czyli wirtualna rzeczywistość) to zaawansowana technologia komputerowa, która pozwala na tworzenie i doświadczanie trójwymiarowych, interaktywnych symulacji środowisk wirtualnych. VR zanurza użytkowników w sztucznie stworzonym świecie, który może być w pełni kontrolowany i manipulowany za pomocą różnych urządzeń, takich jak specjalne okulary, kontrolery ruchu czy sensory.

Pierwsza w regionie pracownia wirtualnej rzeczywistości
Pierwsza w regionie pracownia wirtualnej rzeczywistości

Pracownia powstała przy współpracy z firmą Asseco Data Systems.

Pracownia wyposażona jest w dwa symulatory:
Symulator VR  - Procedury Kryminalistyczne oraz Symulator VR  - Wirtualna Sala Sądowa


Prace realizowane w ramach projektu pt. Uczelnia dostępna 2.0,
nr POWR.03.05.00-00-A049/21, którego celem jest niwelowanie barier w dostępności edukacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach realizacji powstała infrastruktura możliwa do wykorzystania dla wielu grup odbiorców.

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Uczelnia dostępna 2.0